GYAKORLATI TANÁCSOK GYŰJTŐKNEK

Célszerű, ha a kezdő gyűjtő a csere megindítása előtt tájékozódik nagyobb tapasztalattal rendelkező gyűjtőtársainál. ErNagy László Lázár fametszetere kiváló alkalom a K.B.K. havi, rendszeres összejövetele. A KISGRAFIKA folyóirat és a külföldi ex libris újságok és lapok gyakran közölnek cserelistákat, amelyekben a gyűjtők neve és címe mellett azt is feltüntetik, hogy az illető milyen fajta kisgrafikát gyűjt. Ez alapján indulhat levélbeli csere. Kezdő gyűjtők számoljanak azzal, hogy ez a módszer meglehetősen költséges. Így a személyes csere hasznosabb és célravezetőbb, a közvetlen tapasztalatszerzés és eszmecsere miatt is.

Sok értékes barátság alakult ki már a cserék révén is. Minden régi gyűjtő tapasztalhatta, hogy cserepartnerei itthon, vagy külföldi találkozások alkalmával is barátot látnak benne. A korrekt gyűjtő nemegyszer országának is barátokat szerez.

A csereküldeményre egy héten belül illik válaszolni. Ha a küldeményt nem tudjuk hasonló színvonalú anyaggal viszonozni, bármennyire sajnáljuk is, azt részben vagy egészben vissza kell küldeni. Gyenge, dilettáns munkákat ne tartsunk meg azzal a szándékkel, hogy majd igénytelenebb cserepartnereknek továbbítjuk. Ezzel felhígítjuk, gyengítjük a forgalomban lévő kisgrafikák színvonalát. Az ilyeneket néhány udvarias sor kíséretében küldjük vissza.

Hallgassuk meg a régebbi gyűjtők tanácsait! A legtöbben jó szívvel, önzetlenül segítenek a kezdeti nehézségek áthidalásában. Nem lehet eléggé hangoztatni a gyűjtés során az etikus magatartást, a jó emberi kapcsolatok, a baráti szellem ápolásának fontosságát.

www.kisgrafika.hu