KISGRAFIKA BARÁTOK KÖRE
Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület
által ajánlott és saját kiadványok

Más kiadásban megjelent grafikai kiadványok, cikkek:
  • Kecskés Katalin: A magyar ex libris-művészet (Magyar Könyvszemle 113. évf. 1997. 4. szám)
  • Deé Nagy Anikó: A marosvásárhelyi Teleki-Bolyai Könyvtár ex librisei ISBN 973 9267 95 5
  • Vasné Tóth Kornélia: A modern ex libris a vizuális kultúra korában – egy hungarika vonatkozású gyűjtemény üzenete (Magyar Könyvszemle, 2011/3. szám, 359-377. p.)
  • Vasné Tóth Kornélia: Az ex librisek interpretációjának új irányai, ex libris és hungarikakutatás (In. Szöveg-emlék-kép, Bibliotheca Nationalis Hungariae, Gondolat Kiadó, Budapest, 2011. 296-313. p.)
  • Vasné Tóth Kornélia: Miről vallanak az ex librisek? (In. Életgyümölcsök 2011. Novum pro Antológia, Novum Publishing Kft. 2011., 421-426. p.)
  • Vasné Tóth Kornélia: Ex librisek határok nélkül (Die Buchzeichen ohne Grenzen), In. Novum scripture, Wolfgang Bader (Hrsg). Novum pro Kiadó, 2011., 229-235. p.

    Egyéb részletek olvashatók itt: http://www.vtkornelia.extra.hu/exlibris.html
  • www.kisgrafika.hu