TÈCNIQUES DELS EX-LIBRIS

Per abreujar, les técniques normalment s'expressen amb una lletra majúscula i un número.
La lletra indica pròpiament la tècnica, i el número indica el tipus de procediment emprat dins la tècnica.
Aquesta classificació està pendent de ser actualitzada.

CALCOGRAFIA: C FOTOGRAVAT: P BRAILLE:B
C1 gravat a l'acer P1 ploma
C2 gravat al burí P2 directe CAL·LIGRAFIA: E
C3 gravat a l'aiguafort P3 fotogravat
C4 gravat a la punta seca P4 rotogravat LITOGRAFIA: L
C5 gravat a l'aiguatinta P5 colotip
C6 gravat al vernís tou P6 fotolitografia TÈCNICA MIXTA: TM
C7 gravat a la manera negra P7 offset
P8 fotografia TIPOGRAFIA: T
XILOGRAFIA: X SERIGRAFIA: S
X1 fusta a fil S1 serigrafia DISSENY GENERAT PER ORDINADOR: DGO
X2 fusta a testa S2 mimeografia
X3 linòleum S3 katazome
X4 sobre plom S4 kappa
X5 sobre zenc
X6 sobre plàstic