Tisztelt Művésznő / Művész  Úr!
Tisztelt Tulajdonos Asszony/ Úr!

 

 

Engedje meg, hogy néhány sorban tájékoztassam a
Magyar Református Szeretetszolgálat
küldetéséről és az
MRSZ I. Jótékonysági Aukciójáról,
amelyet 2010. október 29-én rendezünk Budapesten.


Az MRSZ keresztyén hátterű, református alapértékekre épülő, segélyezéssel és fejlesztéssel foglalkozó segélyszervezet. Meggyőződésünk szerint világunkban az emberi élet képviseli a legnagyobb értéket. Ez a tény határozza meg fő célunkat is: a magunk humanitárius eszközeivel, tudásunk legjavát adva, fajra, nemre, vallásra, politikai hovatartozásra való tekintet nélkül, életeket mentünk. Hisszük, hogy az átláthatóan felhasznált anyagi támogatást, a kiosztott segélyeket az alkalmazott orvosi segítséget támogatóinkkal együtt képesek vagyunk életté változtatni!

A fenti célok megvalósításáért szeretnénk hagyományteremtő céllal útjára indítani egy
 jótékonysági árverést,
melynek célja a Kárpát-medencében élő szegény sorsú gyerekek egészségügyi, iskoláztatási és szociális támogatása.

Hisszük, hogy az Aukción  való találkozás, adakozás, önkéntességvállalás nem csak magán a rendezvényen, hanem a nyilvánosságon keresztül is, mind több emberben tudatosítja az egymás iránti felelősségünket, embertársaink terhének könnyítését.
Bízunk benne, hogy jótékony célú árverésünk is megerősíti az emberekben azt a felismerést, hogy az adományozás mindannyiunk számára alapértékké kell, hogy váljon.

Ennek a nemes célnak a megvalósításához szeretnénk kérni nagy tisztelettel az Ön nagylelkű felajánlását is!

Örömünkre szolgál, hogy ígéretet kaptunk arra, hogy a képzőművészeken túl, több műgyűjtő és magánszemély is csatlakozik a felajánlókhoz.

Az aukciót megelőző beharangozó médiakampány során, az interneten, és a katalógus országos terjesztésének köszönhetően a felajánlott alkotások az egész országban bemutatkoznak.

A felajánlásokat, a beérkezés sorrendjének függvényében tudjuk árverezésre bocsátani.


A jótékonysági aukció védnökjelöltjei:
Schmittné Makray Katalin Magyarország Köztársasági Elnökének felesége
Dr. Bölcskei Gusztáv a Magyarországi Református Egyház Zsinati Elnöke
André Rouvolet Hollandia volt család- és ifjúságvédelmi minisztere

Az aukció  helyszíne:
Országos Széchényi Könyvtár, Budapest


Tisztelt Támogatónk! Szeptember 30-ig várjuk a felajánlásokat, majd ezt követően készítjük el a katalógust.


A kiadványban más jótékonysági aukciókhoz hasonlóan feltüntetjük az alkotás becsült értékét, melynek megállapításához az Ön segítségét kérjük. Elképzelésünk szerint a kikiáltási ár a becsült érték fele, vagy annál kevesebb lenne.

A felajánlásokat tisztelettel kérjük az alábbi címekre postázni, vagy személyesen eljuttatni:
Magyar Református Szeretetszolgálat 1146, Budapest Hungária krt. 200.sz, vagy a Magyar Református Szeretetszolgálat Regionális Irodája 4026, Debrecen Füvészkert u. 4. sz.
Amennyiben ez nem lehetséges, természetesen megoldjuk azok szállítását.
 Kérem ezt a szándékát a +36 70/ 457-93-67-es telefonszámon jelezze!


Az alkotásokat bemutató sajtótájékoztatót az aukció helyszínén október közepére tervezzük, ahol ettől kezdve október 29-ig, az aukció napjáig az alkotások megtekinthetők.

Igen megtisztelő lenne számunkra, ha a támogatók között Önt is üdvözölhetnénk; és felajánlásával, illetve nevének, személyének ismertségével hozzájárulna a rendezvény színvonalának emeléséhez és sikeréhez!

Katalógus igénylése: +36 30/ 624-32-49
Bővebb információ:  +36 70/ 457-93-67, +36 70/611-54-07Debrecen, 2010. szeptember 10.
Remélhető támogatását megköszönve, a szervezők nevében tisztelettel:
  Kiss Emese                    Pál Sándor                      Dr. Papp Gyula
főszervező            MRSZ Kuratórium Elnöke          nyá. ezredes
                                                                                szakmai vezető